4 yklymda işjeň , 25,000 işjeň agzasy bolan 30 ýurtda  ýerleşýän EAO dünýädäki iň möhüm garaşsyz halkara aikido guramalarynyň biridir. EAO esaslandyryjy Nebi Wuralyň we ussady Nobuoşi Tamuranyň öwredişlerine eýerýär . Biz EAO-nyň Türkmenistanda wekilleri . Türkmenistanda 1-den 6-a çenli gara guşak saklaýan 200-den gowrak adam bar.4 yklymda işjeň , 25,000 işjeň agzasy bolan 30 ýurtda  ýerleşýän EAO dünýädäki iň möhüm garaşsyz halkara aikido guramalarynyň biridir. EAO esaslandyryjy Nebi Wuralyň we ussady Nobuoşi Tamuranyň öwredişlerine eýerýär . Biz EAO-nyň Türkmenistanda wekilleri . Türkmenistanda 1-den 6-a çenli gara guşak saklaýan 200-den gowrak adam bar.


Nebi Vural Sensei 8 DAN-nyň ýolbaşçylygynda 2024-nji ýylyň 22-26-njy maýynda Türkiýäniň Ankara şäherinde 12-nji Halkara Aikido Festiwaly

Ýewraziýa Aikido guramasynyň düýbüni tutujy we tehniki direktory - Nebi Wural Sensei (8 DAN) -yň ýolbaşçylygynda 12-nji Halkara Aikido festiwalyna baglanyşyk.

Türkmenistandaky Ýewraziýa Aýkido Guramasynyň Wekilhanasy

Ýuriý Martynenko 6 DAN

Aragatnaşyklarymyz:

Turkmenistan, Aşgabat
Professional tälimçiler:

Biziň toparlarymyz:

Çagalar 
Çagalar 
Ulylar 
Ulylar 
Aýal we gyz maşgala üçin toparlar 
Aýal we gyz maşgala üçin toparlar 
&nbsp; &nbsp; <span style="font-weight: bold;">Ýurıý Martynenko</span><span style="font-weight: bold;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; 6 DAN Ýewraziýa Aýkido</span>&nbsp; <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Tehniki</span> <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">direktory</span><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">&nbsp;,halkara synp instruktory. Türkmenistandaky Ýewraziýa Aýkido guramasynyň wekilhanasynyň tälimçisi&nbsp;</span>&nbsp;<br>
    Ýurıý Martynenko      6 DAN Ýewraziýa Aýkido  Tehniki direktory ,halkara synp instruktory. Türkmenistandaky Ýewraziýa Aýkido guramasynyň wekilhanasynyň tälimçisi  
<span style="font-weight: bold;">Shirmuhammet Gurdow&nbsp; &nbsp;5 Dan Ýewraziýa Aýkido&nbsp;&nbsp;<span style="font-style: italic;">&nbsp;</span></span><span style="font-style: italic;">Tehniki direktory,halkara synp instruktory. Türkmenistandaky Ýewraziýa Aýkido guramasynyň wekilhanasynyň tälimçisi &nbsp;</span>
Shirmuhammet Gurdow   5 Dan Ýewraziýa Aýkido   Tehniki direktory,halkara synp instruktory. Türkmenistandaky Ýewraziýa Aýkido guramasynyň wekilhanasynyň tälimçisi  
<span style="font-weight: bold;">Sergeý Tolkaçow&nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 Dan Ýewraziýa Aýkido&nbsp;</span><span style="font-style: italic;">Tehniki direktory ,halkara synp instruktory. Sambo boýunça sport ussady. Türkmenistandaky Ýewraziýa Aýkido guramasynyň wekilhanasynyň tälimçisi&nbsp;</span> &nbsp;
Sergeý Tolkaçow      3 Dan Ýewraziýa Aýkido Tehniki direktory ,halkara synp instruktory. Sambo boýunça sport ussady. Türkmenistandaky Ýewraziýa Aýkido guramasynyň wekilhanasynyň tälimçisi   
<span style="font-weight: bold;">Ýuriý Karyýew&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2 Dan Ýewraziýa Aýkido&nbsp; &nbsp;</span><span style="font-style: italic;">Aýkido boýunça tälimçi, 1-nji kategoriýa instruktory, sport ussady we boks boýunça tälimçi,</span>
Ýuriý Karyýew       2 Dan Ýewraziýa Aýkido   Aýkido boýunça tälimçi, 1-nji kategoriýa instruktory, sport ussady we boks boýunça tälimçi,
<span style="font-weight: bold;">Witaliý Kalendarow&nbsp; &nbsp; &nbsp;2 Dan Ýewraziıýa Aýkido&nbsp;</span><span style="font-style: italic;">Aýkido boýunça tälimçi, 1-nji kategoriýa instruktory</span>
Witaliý Kalendarow     2 Dan Ýewraziıýa Aýkido Aýkido boýunça tälimçi, 1-nji kategoriýa instruktory
<span style="font-weight: bold;">Ýusup&nbsp;Rejepkuliýew&nbsp; &nbsp; &nbsp;2 Dan Ýewraziıýa Aýkido&nbsp;</span><span style="font-style: italic;">Aýkido boýunça tälimçi, 1-nji kategoriýa instruktory</span>
Ýusup Rejepkuliýew     2 Dan Ýewraziıýa Aýkido Aýkido boýunça tälimçi, 1-nji kategoriýa instruktory
<span style="font-weight: bold;">Myrat Purlıýew&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2 Dan Ýewrazıýa Aýkıdo&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-style: italic;">Aýkıdo boýunça tälımçı, 1-njı kategorıýa ınstruktory</span>
Myrat Purlıýew       2 Dan Ýewrazıýa Aýkıdo  Aýkıdo boýunça tälımçı, 1-njı kategorıýa ınstruktory

Bırınjı sapak mugt.

Soragyňyzy seslenme bılen berın ya-da +99362644392 jaň edıň

+99363776347


BIZ SIZE garasyarys!


Tertibi:

ToparlarDuÇaPeAnnaSeInstruktor
4-8 ýaş aralygyndaky çagalar topary15:30-16:3015:30-16:3015:30-16:30Ýuriý Karyýew +99362660908
8-12 ýaş aralygyndaky uly topar16:30-17:3016:30-17:3016:30-17:30Ýuriý Marrtynenko +99362644392
8-12 ýaş aralygyndaky uly topar20:00-21:0020:00-21:0020:00-21:00Ýuriý Martynenko +99362644392
Ulular topary 14 ýaşdan 70 ýaşa çenli19:00-21:0019:00-21:0019:00-21:00Ýuriý Martynenko +99362644392
Yörıtesdırılen aýallar topary (maşgala topary)19:00-21:0019:00-21:0019:00-21:00Witaliý Kalendarow +99363776347
Aýallar topary21:00-22:0021:00-22:0021:00-22:00Witaliý Kalendarow +993363776347
Çagalar we ulular üçin umumy topar19:00-21:0019:00-21:0019:00-21:00Shirmuhammed Gurdow +99365638138 Purliýew Murat +99365717471
Записаться

Aragatnaşyklarymyz:

Ýewraziýa Aýkido Guramasynyň Turkmenistandaky Wekilhanasy